AFT

AFT står for Arbeidsforberedende trening, og tilbys deltakere som har et mål om å komme ut i ordinært arbeid eller et passende utdanningsløp.

Sandnes Pro-Service har lang erfaring med å drifte AFT for NAV og har per dags dato 42 AFT plasser. Aktuelle kandidater for AFT søkes inn via NAV.

Tiltaket har varighet inntil 1 år, men kan i spesielle tilfeller forlenges til totalt 2 år. AFT har som mål at mer enn 50% av deltakerne skal ut til jobb eller utdanning på slutten av tiltaksperioden.

I AFT gis hver deltaker tett oppfølging av en fast jobbkonsulent. Sammen med deltaker og NAV utarbeides det en plan for å nå yrkes- eller utdanningsmålet til den enkelte.

Deltakere får tilbud om faste oppfølgingssamtaler, hjelp til å skrive CV og søke jobber, intervjutrening, karriereveiledning, bedriftsbesøk, “jobbsmak” og arbeidspraksis (både internt i bedriften og eksternt i ordinært arbeidsliv).

Vi jobber etter metoden Supported Employment. I karriereveiledningen bruker vi blant annet Jobbpics og Karriereverktøy som arbeidsverktøy.

AFT Vilje Viser Vei

AFT VVV er et lavterskel arbeidstreningstilbud for deltakere med psykiske helseutfordringer. De som søkes inn i tiltaket kan stå langt fra ordinært arbeidsliv, og ha behov for en tilrettelagt avklaring og utprøving av arbeidsevne. Deltakere søkes inn via sitt lokale NAV kontor.

Overordnet målsetning for tiltaket er ordinært arbeid eller utdanning. Det legges vekt på individuelle løsninger, gradvis tilnærming til arbeidslivet og arbeidstrening i trygge og tilrettelagte omgivelser for deltakere som ikke er klar for arbeidstrening i det ordinære arbeidsmarkedet ved tiltaksstart.

AFT VVV har 8 tiltaksplasser knyttet til Tryggvi Islandshestegård og 4 plasser internt ved Sandnes Pro-Service.

AFT VVV. Foto.

Deltakere i AFT VVV får en fast jobbkonsulent som følger dem opp i løpet av tiltaksperioden, og som bidrar med samtaler, karriereveiledning, bedriftsbesøk, oppfølging i arbeidspraksis, hjelp med jobbsøk og CV m.m.

Tiltaket har en varighet på 1 år, men med mulighet for forlengelse opp til 2 år i tilfeller hvor det vurderes som hensiktsmessig for å nå målet om arbeid.

Siri Hermine Nymo. Foto.
Siri Hermine Nymo
Avdelingsleder sosialfag

AFT samarbeid

Tatovering som arbeidsforberedende tiltak

Tatovering som arbeidsforberedende tiltak

Gjennom tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT), fikk Hugo - i samarbeid med Sandnes Pro-Service bidratt til å skape muligheter, uavhengig av…