Transport

Transportavdelingen kjører både interne og eksterne transportoppdrag.

Hovedandelen av våre oppdrag er knyttet til utkjøring av jobbfrukt, i tillegg til leveranser fra vår interne produksjon. Bilparken består av om lag 15 biler av ulik størrelse.

Våre referansekunder er:

Elisabeth Bryne. Foto.
Elisabeth Bryne
Avdelingsleder Næringsmiddel og service