Arbeidsrettede
tiltak

VTA – Varig Tilrettelagt Arbeid

VTA er et tilbud for arbeidstakere som har en uføretrygd fra NAV, men som kan arbeide i et tilrettelagt arbeidstilbud med tilpassede arbeidsoppgaver. Aktuelle deltakere søkes inn via NAV Sandnes eller NAV Gjesdal. Tilbud om plass skjer gjennom et samarbeid mellom bedriften, NAV og hjemkommunen.

AFT – Arbeidsforberedende trening

Sandnes Pro-Service har lang erfaring med å drifte AFT for NAV og har pr dags dato 42 AFT plasser. Aktuelle kandidater for AFT søkes inn via NAV.

Andre tiltak

I samarbeid med fylkeskommunen tilbyr vi praksisplasser ved Sandnes Pro-Service for elever i videregående skole som følger et tilrettelagt skoleløp og er i målgruppen for VTA plass ved endt skolegang.

Tilrettelagt Arbeid Psykisk Helse (TAPH) er et arbeidstiltak for deltakere som har behov for et arbeidstilbud i tilrettelagt arbeid, men som av ulike årsaker ikke fyller kravene til, eller ønsker å søke om, VTA. Arbeidstilbudet gis internt på Sandnes Pro-Service, på en av våre avdelinger.

I tillegg til ordinære VTA plasser har vi enkelte kommunalt fullfinansierte arbeidsplasser.

Siri Hermine Nymo. Foto.
Siri Hermine Nymo
Avdelingsleder sosialfag