VTA

Ved Sandnes Pro-Service har vi 120 arbeidstakere som jobber innenfor varig tilrettelagt arbeid (VTA).

VTA er et tilbud for arbeidstakere som har en uføretrygd fra NAV, men som kan arbeide i et tilrettelagt arbeidstilbud med tilpassede arbeidsoppgaver. Aktuelle deltakere søkes inn via NAV Sandnes eller NAV Gjesdal. Tilbud om plass skjer gjennom et samarbeid mellom bedriften, NAV og hjemkommunen.

Søkere med utviklingshemming er en prioritert gruppe for VTA plasser, men andre søkere kan tilbys plass dersom det er gode grunner for dette.

For å kunne arbeide innen VTA hos oss er det noen krav som må oppfylles:

  • Tilbudet gis til arbeidstakere mellom 18-67 år.
  • Man må ha bostedsadresse i Sandnes eller Gjesdal.
  • Det er et krav at man allerede har, eller det er søkt om, uføretrygd fra NAV.
  • Man må kunne jobbe i en stilling som tilsvarer over 50% arbeidstid, altså mer enn 18,75 timer per uke.
  • Oppfølgingen som gis ved bedriften er 1-5. Det vil si at det er 1 arbeidsleder per 5 arbeidstakere i VTA. Oppfølgingsbehovet kan derfor ikke være mer omfattende enn dette.

Arbeidstakere i VTA jobber i utgangspunktet internt i bedriften, på en av våre avdelinger på Hana, Ålgård eller Skurve. For noen arbeidstakere er det aktuelt å være i ekstern praksis, i ordinært arbeidsliv, deler av arbeidsuken.

I VTA mottar arbeidstakerne bonuslønn, som kommer i tillegg til uføretrygden. Arbeidstakere i VTA kan tjene inntil 1G per år, uten trekk i uføretrygden.

I tillegg til oppfølging fra arbeidsledere innenfor den enkelte produksjonsavdeling, har bedriften ansatt to sosialfaglige veiledere som jobber opp mot VTA.

Siri Hermine Nymo. Foto.
Siri Hermine Nymo
Avdelingsleder sosialfag