Andre tiltak

Skoleelever

I samarbeid med fylkeskommunen tilbyr vi praksisplasser ved Sandnes Pro-Service for elever i videregående skole som følger et tilrettelagt skoleløp og er i målgruppen for VTA plass ved endt skolegang.

For å søkes inn i skolepraksis er det ett krav at eleven er hjemmeboende i Sandnes eller Gjesdal kommune og vurderes å være en VTA kandidat på sikt.

Praksisplassene avtales mellom praksisveiledere ved de videregående skolene og Sandnes Pro-Service direkte. Disse plassene er forbeholdt elever på 3.-5. året av videregående opplæring. Arbeidspraksis ved bedriften er som oftest en dag pr. uke, som kombineres med skolegang de andre dagene.

Tilrettelagt Arbeid Psykisk Helse

Tilrettelagt Arbeid Psykisk Helse (TAPH) er et arbeidstiltak for deltakere som har behov for et arbeidstilbud i tilrettelagt arbeid, men som av ulike årsaker ikke fyller kravene til, eller ønsker å søke om, VTA. Arbeidstilbudet gis internt på Sandnes Pro-Service, på en av våre avdelinger.

TAPH er for mennesker i aldersgruppen 18-62 år som har tjenester via Mestringsenheten i Sandnes kommune. Plassene i TAPH er inntil 12 timer pr uke, arbeidstid avtales med den enkelte ved oppstart.

Det er Mestringsenheten som vurderer deltakere for dette tilbudet og avtaler oppstart og gjennomføring ved bedriften. For ytterligere informasjon om tilbudet, ta kontakt med Mestringsenheten i Sandnes Kommune.

Kjøpeplasser

I tillegg til ordinære VTA plasser har vi enkelte kommunalt fullfinansierte arbeidsplasser.

Siri Hermine Nymo. Foto.
Siri Hermine Nymo
Avdelingsleder sosialfag