Hvem er vi

Vi er en produksjonsbedrift med fokus på å skape muligheter uavhengig av forutsetninger.

Virksomheten i Sandnes Pro–Service springer ut fra en tydelig visjon om å skape muligheter. I vårt arbeid har vi et spesielt samfunnsoppdrag og ansvar. Noen kommer til oss med et mål om å returnere til arbeidslivet, noen for å få avklaring og kanskje en ny start – mens andre har vår bedrift som en permanent arbeidsplass.

Hos oss er personens egne forutsetninger utgangspunktet. Vi gjør vårt ypperste for å skape et solid grunnlag, og legger til rette for personlig mestring i et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi ser mulighetene – ikke begrensningene.

Samfunnets behov på de områdene vi opererer på, er store og klart voksende. Stadig flere faller utenfor det tradisjonelle arbeidsmarkedet. Med et økende fokus på å få flere i arbeid, sitter arbeidsmarkedsbedriftene på unik kompetanse og erfaring. Både med hensyn til attføring til ordinært arbeid, og ved å kunne tilby gode og utviklende arbeidsplasser for de som av ulike årsaker faller utenfor det vanlige arbeidslivet.

Visjon

Vår visjon er “Vi skaper muligheter”.

Vi ønsker at vår virksomhet skal springe ut fra en tydelig visjon om å skape muligheter, uavhengig av forutsetninger. Dette skal være selve nerven i vår tenkning og vår selvforståelse.

Våre verdier

RAUS: Vi skal være åpne og inkluderende i møte med ulike mennesker. Vi skal legge til rette for brukermedvirkning, og alle skal oppleve å bli tatt på alvor og kjenne støtte til å utvikle sitt potensial. Vi skal være rause i samarbeid med våre kollegaer og bidra til å gjøre hverandre gode.

FLEKSIBEL: Vi skal møte mennesker der de er og finne veier som skaper utvikling hos den enkelte. Vi skal være løsningsfokuserte i forhold til både våre ansatte og kolleger, samt våre kunders behov.

KOMPETENT: Vi ønsker å framstå som en kompetansebedrift med solid faglig grunnlag for vår virksomhet og med evne til å levere tjenester med god kvalitet.

Jan Erik Jacobsen. Foto.
Jan Erik Jacobsen
Daglig leder