- Spesialdesignede produkter er vel ikke noe problem for Sandnes Pro-Service å lage!

Da Aros Arkitekter flyttet i nye (gamle) lokaler i Havnegata 15, tok de kontakt med Sandnes Pro-Service sin treavdeling for å spesiallage produkter til innredningen.

– Selv om vi har Jobbfrukt og kjennskap til Sandnes Pro-Service gjennom det, var det først etter vi begynte å samarbeide på reguleringsplanen til deres nye bygg at vi ble klar over alle de andre avdelingene også. Da vi så at vi hadde lyst på noen spesiallagde treprodukter, tenkte vi at det var vel noe vi kunne spørre de om, forteller Bente Helleland, interiørarkitekt MNIL hos Aros Arkitekter

Aros Arkitekter holder til i Havnegata 15 i Sandnes – et gammelt lagerlokale som har blitt rehabilitert til å huse deres 23 ansatte med kontorplasser, møterom og fellesarealer. 

– Det er mange morsomme finurligheter med Havnegata. Det er et gammelt lagerbygg som ble opprinnelig lagd med helling for å enklere kunne rulle varer ned til lasteskip i havna. Så det er ca 17 cm høydeforskjell på gulvet, men vi har jo en prima utsikt rett ut mot gjestehavna, og den nye Rådhusplassen som vi selv har tegnet, forteller Helleland.

Innredning med historie og mening

Aros Arkitekter er Miljøfyrtårn-sertifisert og gjenbruk står sterkt hos bedriften. Ved flytting av lokaler ble nesten alle møbler i Havnegata enten tatt med fra de gamle lokalene, kjøpt på gjenbruksbutikk eller produsert selv. Av nye møbler er det kun hyller/avlastningsbord og bordplater produsert hos Sandnes Pro-Service. 

– Vi beholdt alt det vi trengte fra våre gamle lokaler i Langgata 10. De møblene som var overflødige gav vi bort til en barnehage på Klepp. Sittebenken på kjøkkenet er lagd av gamle Ikea kommoder som er delt i to. Putene er laget av gamle tekstilprøver vi hadde liggende, og er sydd av våre egne ansatte, sier Helleland. 

– Gjenbruk er viktig for oss. Med gjenbruk får vi en historie knyttet til materialene vi omgir oss med. Det er inspirerende i hverdagen, fortsetter hun. 

Noe av det som gikk til barnehagen var pulter som hadde fungert som avlastningsbord mellom arbeidsplassene. Konseptet med avlastningsbord ønsket de å beholde, men i en annen form. Det var denne bestillingen som kom til treavdelingen hos Sandnes Pro-Service. 

–  Vi sendte tegninger som en hvilken som helst annen bestilling vi hadde gjort til et annet snekkeri eller treproduksjonsfirma. Sandnes Pro-Service stod for materialbestilling og produksjon. Planen var at vi skulle overflatebehandle selv, men det ble for mye arbeid i en travel tid, så da var Sandnes Pro-Service fleksible og tok på seg den oppgaven også, forteller Helleland.

– Vi er kjempefornøyde med leveransen og samarbeidet. Produktene er fleksible og er bygd på en måte som gjør at de har flere funksjoner i en. I tillegg tilfører de et organisk element i kontorlandskapet, fortsetter hun.

Inkludering, mangfold, tilgjengelighet

Aros har selv en spennende historie og opprinnelse på 70-tallet med Statoil-bygget og Sola Flyplass. Statoil-byggets arkitektur er bygget på åpenhet, flat struktur hvor ledelse og medarbeidere ikke blir synlig skilt ut i hierarkiske avdelinger. Likhet går igjen, og er noe som preger Aros-tankegangen den dag i dag. 

– Alle må inkluderes i utformingen av et rom både inne og ute. I dag kaller man dette for universell utforming. Vi opplever at selve begrepet «universell utforming» ofte blir brukt synonymt med rullestolvennlig, selv om det er ment å romme mye mer enn det. Det er veldig mange krav og føringer vi må forholde oss til. Det vi arbeider for er å utarbeide løsninger som svarer på overordnede krav og føringer, samtidig som det blir en del av byggets helhetlige bruk, sier Helleland.

– Ta et skolebygg for eksempel. Dette skal både være et inspirerende lærested for elever, en god arbeidsplass for staben, universelt utformet for alle fysiske behov, enkelt å renholde spesielt mtp på brukergruppen, og tåle et høyt bruksnivå, forklarer hun. 

For å oppnå dette inkluderer Aros alle roller inn i et prosjekts tidligfase. Fordi Aros arbeider både med planregulering, landskapsarkitektur, byggarkitektur og interiørarkitektur kan de ulike fagfeltene bidra til å imøtekomme alle behov fra starten av og holde en rød tråd gjennom ulike ledd; slik blir prosjektene mer helhetlige. 

Sandnes Pro-Service er imponert over Aros holdning til mangfold og inkludering i utformingen av de rommene som omgir oss i hverdagen. Vi setter pris på muligheten for å produsere spesialprodukter på bestilling og ser frem til nye potensielle bestillinger! 

Aktuelt