Automatisk båndsag designet for masseskjæring av små og mellomstore dimensjoner.

Vinkler opptil 60 °.